POČINJE IZGRADNJA PALATE PRAVDE

S.Savić 01-04-2022

Višegodišnje planiranje izgradnje nove, savremeno opremljene zgrade pravosudnih organa u Kruševcu ovih dana privedeno je kraju, pa su počeli građevinski radovi na pripremi terena u Centru tri, u naselju Stari aerodrom. Novi, velelepni objekat projektovan je tako da će u istoj zgradi raditi: Osnovni i Viši sud – Kruševac, Prekršajni sud, Gradsko pravobranilaštvo, Privredni sud Kraljevo – sudska jedinica u Kruševcu, Osnovno i Više javno tužilaštvo - Kruševac.

To znači da će se u istoj zgradi naći 285 zaposlenih.

- Izgradnjom ovog, nazvao bih ga "Pravosudnim hramom Kruševca", koji će po svemu sudeći biti jedna od najlepših i najmodernijih zgrada pravosudnih institucija u Srbiji, istovremeno je, kako dokaz odnosa Ministarstva pravde i države prema pravosudnim organima uopšte, prema pravosudnim organima u Kruševcu, tako i namere da se stvore kako bolji uslovi za rad zaposlenih, ali i trasira put da građani na jednom mestu (u samoj zgradi će biti smešteno sedam pravosudnih organa), sa što manje troškova i u kraćem roku ostvare svoja prava – objašnjava predsednik Osnovnog suda u Kruševcu, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu Slobodan Ivanović.

Nova lokacija pravosudnih organa je već u potpunosti okružena saobraćajnicama, uz koje će biti novi javni i službeni prilazi radi sprovođenja bezbednosnih protokola.U objektu se izdvajaju dve funkcionalne celine – deo objekta namenjen organima suda i deo objekta namenjen organima tužilaštva, sa izdvojenim ulazima i komunikacijama koji su spojeni veznim delovima na nivou partera i nivou sudnica. Ove celine su koncipirane tako da omogućavaju faznu izgradnju objekta.

-Na ovaj način, jačanjem materijalno-tehničkih kapaciteta pravosudnih organa, ostvaruju se bitni preduslovi u cilju njihove funkcionalnosti, time i suđenja u razumnim rokovima, a što sve zajedno vodi izgradnji jednog još efikasnijeg sudskog sistema naše države, naše Srbije- ističe predsednik Ivanović.

Na parceli je predviđeno ozelenjavanje i parkiranje u skladu sa planskim uslovima (129 parking mesta) a ostavljena je i mogućnost izgradnje montažne garaže. Predviđena je fazna izgradnja objekta za dve osnovne celine objekta Faza 1 za deo objekta namenjen tužilaštvu i Faza 2 za deo objekta namenjen sudu. Obe celine objekta su spojene kako bi obezbedile funkcionalnost procesa i bezbednosne protokole u smislu veza sudnica, istražnih kabineta, pritvorskih jedinica i sudskih kabineta. U suterenu ispod dela objekta biće smešten i arhiv svih organa, tehnički prostori i pritvorske jedinice sa izdvojenim kolskim prilazom.

-Sigurno je da svi nezabeleženi, fascinantni uspesi i postignuti rezultati Osnovnog suda u Kruševcu, građane Kruševca i sve nas članove ovog brojnog kolektiva i te kako čini ponosnim.

Sve dobijene nagrade i priznanja u prethodnom periodu, istovremeno su pravi dokaz kako se jednom ambicioznom, ali jasnom vizijom, marljivim radom, unapređenjem efikasnosti i kvalitetnom organizacijom, uz kreativne inovacije, mogu postići vrhunski rezultati, a što je od izuzetnog značaja i na korist građana Kruševca –tvrdi Ivanović.

Investitor izgradnje Palate pravde u Kruševcu je Ministarstvo pravde Republike Srbije, a radovi će se odvijati fazno. Vrednost radova prve faze, planirane za drugi kvartal ove godine je 520 miliona dinara.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar