PKS RPK RUO: PRODUŽEN ROK KOMPANIJAMA DO 15. DECEMBRA ZA PRIJAVU U SISTEM DUALNOG OBRAZOVANJA

29-11-2022

Za kompanije koje žele da reše problem deficitarnih kadrova, rok za podnošenje Izjave o spremnosti za uključivanje u dualni model obrazovanja produžen je do 15. decembra.

Iz Privredne komore Srbije podsećaju da je za prijavu potrebno kreirati profil kompanije na veb portalu (http://portal.dualnoobrazovanje.rs/), podneti Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji postoji interesovanje i podneti Izjavu o spremnosti za školsku 2023. godinu za svaki obrazovni profil u kojoj se navodi broj učenika koji će biti primljen, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad, a opciono se može navesti i predlog škole sa kojom postoji želja za saradnjom.

Dokumentacija za akreditaciju može se dostaviti naknadno, a najkasnije do 30. decembra 2022. godine, elektronskim putem (na adrese danijela.lazarevic@pks.rs i/ili zora.mitrovic@pks.rs ) ili putem pošte na sledeću adresu: PKS Regionalna privredna komora Kruševac, Balkanska 63/IV, Kruševac, sa naznakom „Dokumentacija za akreditaciju“.

Na bazi prikupljenih izjava, Privredna komora Srbije formira predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije. Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje u aprilu 2023. godine.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar