DO KRAJA GODINE PRVA PASARELA

Irena Milosavljević 06-12-2023

JP Direkcija za urbanizam i projektovanje tokom cele godine realizuje niz projekata. Ono što je trenutno najaktuelnije jeste izgradnja prve pasarele u Kruševcu. Dokle se stiglo sa radovima i kada se očekuje završetak otkrio je direktor preduzeća Miloš Jović.

Što se tiče izgradnje pasarele, izvode se radovi na završnom uređenju iste. Naime, trenutno se izvode pripremni radovi za postavljanje

odgovarajuće keramike na stepeništima, stepenište i okno lifta su omalterisani tako da su i te površine pripremljene za završnu obradu koja podrazumeva

akril i na čeonoj strani oblaganje kamenom. Postavnja se alubond obloga mostovske konstrukcije pasarela, postavljaju se svetiljke sa spoljne strane, a sa unutrašnje se radi na razvođenju elektro instalacija. Očekivani rok završetka radova je kraj ove godine.

U toku je i rekonstrukcija više ulica u naselju Pejton.

Rekonstruiše se Rankeova ulica u dužini od 455m, ranije u toku godine zamenjena je vodovodna mreža, a trenutno se izvodi atmosferska kanalizacija nakon čega će biti izvedena i nova saobraćajna konstrukcija. izvođač je tehnogradnja a investiciona vrednost ovih radova je 25.077.746,82 bez PDV-a. U pejtonu se izvode radovi i na Varšavsko ulici u kojoj je zamenjena i toplovodna mreža pored vodovodne, a sada se takođe izvode radovi na atmosferskoj i kolovoz će biti obnovljen. Dužina dela na kome se izvode radovi je 385m, izvođač je takođe tehnogradnja a vrednost radova je 24.791.705,47 bez PDV-a. U Vojvođanskoj ulici se izvode radovi na atmosferskoj kanalizaciji preko koje će voda koja bude prikupljena iz Varšavske i Rankeove biti odvedena do recipijenta i time većim delom rešiti odvođenje atmosferskih voda iz ovog dela grada.

Podjednako se radi kako u gradskim tako i u seoskim mesnim zajednicama. Koji su to aktuelni projekti u selima?

Što se tiče seoskih mesnih zajednica brojna su gradilišta, radovi se izvode na putnoj infrastrukturi u naseljenim mestima Dedina, Čitluk, Kamenaru, Lomnici, Mačkovcu, Knjuhu, Kapidžiji, Majdevu, Globoderu, Pepeljevcu, Trebotinu, Sebečevcu, zaista su brojna gradilišta a sve prema zahtevima mesnih zajednicama i prioritetima koje su odredili.

Više lokacija u gradu pretvoreno je u gradilišta. Koji radovi su najbitniji?

Što se radova u gradu tiče, radi se na nekoliko lokacija, jedna od njih je rekonstrukcija Ulice Slikara Milovanovića u kojoj je početkom godine kompletno rekonstruisana vodovodna mreža kao i toplovodna linija i sada se izvode radovi na kolovoznoj konstrukciji u sklopu koje je obuhvaćen i deo ulice Kralja Milutina (stari naziv Srđana Rodića). Vrednost trenutnih radova je 29.009.907,52 bez PDV-a, a izvođač radova je kruševacput AD. Radovi se izvode i u naselju UN na Ulici Cankarevoj, ona je u nekoliko predhodnih godina pretrpela kompletnu ѕamenu vodovodne mreže, fekalne kanalizacije, kroz nju je prošao i kolektor koji vodi ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i sada je na red došla rekonstrukcija kolovoza u dužini od 550m koju izvodi tehnogradnja, a vrednost ovih radova je 29.309.626,10 bez PDV-a.

Naselje Stari aerodrom poslednjih godina dobilo je novi izgled. Šta je sve urađeno?

U naselju stari aerodrom je realizovan veliki broj saobraćajnica, poslednji u nuzu su bili radovi na izradi novog spleta ulica koje su sufinansirali Grad Kruševac i Ministarstvo privrede u udelima 50/50 procenata vrednost investicije je bila oko 90 miliona dinara bez PDV-a, izeden je deo urban parka u neposrednoj blizini stadiona jedinstvo i imamo u planu u narednom periodu da se izvede još par saobraćajnica, jedna od njih je saobraćajnica koja se prostire sa zapadne strane stadiona jedinstvo u sklopu koje je planiran parking koji će opsluživati sam stadion.

Kakvi su planovi za naredni period?

Planira se i nastavak radova na izgradnji i realizaciji projekta urbanparka koji prodrazumeva izgradnju još sportskih i drugih sadržaja za decu i rekreativce.

Ova kalendarska godina polako se bliži kraju. Da li je isplanirano i urađeno?

Veliki broj planiranih projekata i investicija je realizovan, onaj deo koji nije izveden još uvek se izvodi tako da se nadamo da će se sve što je planirani i izvest. Moram da napomenem da smo polovinom godine imali obimne radove na saniranju posledica nevremena i poplava koje nismo planirali, a uspešno smo ih sanirali i izašli u susret svim sugrađanima kojima je pomoć bila preko potrebna.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar