NOVA PRAVILA ZA ISPLATU PENZIJA I PORODIČNIH NAKNADA

20-05-2024

Od ove godine, važe nova pravila kada je reč o isplati poslednje penzije preminulom korisniku i početku prava na porodičnu penziju, objavljeno je u poslednjem broju Glasa osiguranika, glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Prema novim pravilima, iznos penzije koji pripada preminulom penzioneru više se ne računa do dana smrti, već do kraja meseca u kome je smrt nastupila. Na taj način, poslednja penzija, kao i eventualne novčane naknade, pripadaju u celokupnom iznosu za mesec u kojem je penzioner preminuo.

Takođe, pravo na porodičnu penziju članovi porodice više ne ostvaruju od prvog dana nakon smrti penzionera, već od prvog dana narednog meseca. Ovaj način obračuna već je uobičajen u mnogim evropskim državama, a u Srbiji se primenjuje od početka ove godine.

Naslednici sada mogu da računaju na celokupan iznos poslednje penzije za mesec života preminulog penzionera. Da bi članovi porodice preminulog penzionera mogli da naslede neisplaćen iznos, potrebno je da od Fonda PIO zatraže izdavanje potvrde o pripadajućim a neisplaćenim iznosima penzije i novčane naknade. Ova potvrda se koristi u ostavinskom postupku, kako bi se ti iznosi pripisali imovini umrlog koja je predmet nasleđivanja.

Uz pravosnažno rešenje o nasleđivanju, lica koja su određena kao naslednici mogu od Fonda PIO da zatraže isplatu neisplaćenih iznosa na svoj račun, u delu koji im je određen. Takođe, lice koje je snosilo troškove sahrane umrlog ima mogućnost da podnese zahtev za naknadu pogrebnih troškova. Uz zahtev se prilaže račun za pogrebne usluge i opremu na kome je navedeno ime i prezime osobe koja je snosila troškove, kao i podatak o bankovnom računu na koji treba isplatiti naknadu. Naknada pogrebnih troškova za ovu godinu iznosi 68.863 dinara, bez obzira na kategoriju penzionera.

Do kraja 2023. godine, pravo na porodičnu penziju pripadalo je od prvog dana nakon smrti penzionera. Od ove godine, pošto se penzija preminulom isplaćuje za ceo mesec u kojem je preminuo, pravo na porodičnu penziju članovi porodice ostvaruju od prvog dana narednog meseca. Na primer, ako je penzioner preminuo sredinom aprila, njemu pripada ceo mesečni iznos za april, a članovima porodice se porodična penzija utvrđuje od 1. maja.

Iz Fonda PIO napominju da pravo na porodičnu penziju nema veze sa nasleđivanjem i da to što je neko određen ili nije određen kao naslednik, ne znači da ima ili nema pravo na porodičnu penziju. Takođe, za podnošenje zahteva za porodičnu penziju nije potrebno rešenje o nasleđivanju.

Izvor: Tanjug
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar