OBELEŽAVAMO NACIONALNI DAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI

11-06-2024

Vlada Republike Srbije je 2021. godine ustanovila Dan rodne ravnopravnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u Srbiji. Ovaj dan ima za cilj da obezbedi jednake mogućnosti za žene i muškarce u svim aspektima života, uključujući rad, napredovanje i životne prilike. Koncept jednakih mogućnosti je ključni preduslov za napredak društva i jedna od osnovnih vrednosti demokratske države.

Dan rodne ravnopravnosti se obeležava 11. juna, u čast dana kada je 1842. godine u Srbiji odobreno školovanje žena. Ukazom kneza Mihaila Obrenovića, Nataliji Petrović i Sofii i Katarini Lekić je odobreno pohađanje škole za žensku decu, čime je priznato pravo na obrazovanje devojčica i žena kao siguran put ka boljem i kvalitetnijem životu.

Rodna ravnopravnost podrazumeva da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama. Potrebe i želje žena i muškaraca se uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju podjednako.

Koncept rodne ravnopravnosti znači jednaku vidljivost, osnaženost i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života. Rodna ravnopravnost je suprotna rodnoj neravnopravnosti, a njen cilj je promovisanje punog učešća žena i muškaraca u društvu.

Rodna ravnopravnost podrazumeva jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava i jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i nacionalnom napretku. Takođe, ona obezbeđuje da svi uživaju sve koristi i beneficije od napretka zajednice.

Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i drugim oblicima odlučivanja, ne može se integrisati rodna ravnopravnost u kreiranje politika vlade. Aktivno učešće žena u izgradnji društva je neophodno za ostvarivanje demokratije, ravnopravnosti i napretka.

Rodna ravnopravnost je regulisana u srpskom zakonodavstvu kroz usvajanje međunarodnih dokumenata i donošenje zakona i drugih regulativa na nacionalnom i pokrajinskom nivou
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar